VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je ENIQA s.r.o., so sídlom Záhradnícka 3166/2, Komárno 945 01, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitraa, IČO: 52 211 908, (ďalej len predávajúci).

Kontaktné údaje predávajúceho

Mgr. Enikő Beke
Tel.: +421 949 177 882
E-mail: info@enilux.sk

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.